Mgr. Andrea Dagmar Pajdarová, Ph.D.


Kontaktní informace:

Kancelář: NTIS-VP4 - UN208
Telefon: 377 63 2212
E-Mail: adp@kfy.zcu.cz
WEB: http://home.zcu.cz/~adp/

Fyzika pro stavitelství - FYSV

Osnova předmětu:

I.    Akustika (5 přednášek)
    1)    Mechanické vlnění
    2)    Zvuk a jeho vnímání
    3)    Šíření zvuku v exteriéru a interiéru
II.    Elektřina a magnetismus (7 přednášek)
    1)    Základní poznatky
    2)    Pole statické
    3)    Pole stacionární a kvazistacionární
    4)    Elektromagnetické vlnění
    5)    Fotometrie a kolorimetrie
III.    Přenos tepla (1 přednáška)
    1)    Přenos tepla vedením a prouděním
    2)    Přenos tepla zářením

Doporučená literatura:

    ?    Binko J, Kašpar I: Fyzika stavebního inženýra, SNTL, Praha 1983.
    ?    Šanderová V a Kracík J: Fyzika, SNTL, Praha 1989.
    ?    Halliday D a kol.: Fyzika (2. Část ? Mechanika ? Termodynamika), Vutium a Prometheus, Brno a Praha 2006.
    ?    Halliday D a kol.: Fyzika (3. Část ? Elektřina a magnetismus), Vutium a Prometheus, Brno a Praha 2006.
    ?    Halliday D a kol.: Fyzika (4. Část ? Elektromagnetické vlny ? Optika ? Relativita), Vutium a Prometheus, Brno a Praha 2006.
    ?    Slavík JB a kol.: Základy fysiky I., Československá akademie věd, Praha 1962.
    ?    Sedlák B, Štol I: Elektřina a magnetismus, Academia, Praha 1993.
    ?    Kvasnica J: Teorie elektromagnetického pole, Academia, Praha 1985.
    ?    Horák Z: Základy technické fysiky, Práce, Praha 1955.

Podmínky pro zápočet a zkoušku:

Laboratorní část cvičení: Vypracování elaborátů ze stanovených experimentů.
Teoretická část cvičení: Získání požadovaného počtu bodů z výsledků zápočtových testů. Zápočtový test sestává ze dvou příkladů (či jejich částí), které byly součástí teoretického cvičení nebo samostudia, a to bez modifikace úloh.
    Podmínky pro počty bodů a hranice udělení zápočtu jsou stanoveny následovně:
        1. test    N1 >= 5,
        2. test    N1 / 2 + N2 >= 7,
        3. test    N1 / 2 + N2 / 2 + N3 >= 9,
        kde Nx je počet bodů z x-tého zápočtového testu (max. 10).
Zkouška: Zkouška bude kombinovaná, tj. bude sestávat z písemné části a části ústní.

Materiály ke stažení:

Přednášky: ÚvodAkustika - Mechanické vlnění, Akustika - Zvuk a jeho vnímání, Akustika - Šíření zvuku v exteriéru a interiéru, Elektřina a magnetismus - Základní poznatky, Maxwellovy rovnice, Elektřina a magnetismus - Statické pole, Elektřina a magnetismus - Stacionární a kvazistacionární pole, Elektřina a magnetismus - Elektromagnetické vlnění, světlo

Cvičení: Zadání příkladů, P2, P4, P7, P11, P12, P14

Samostudium: Odraz a lom vlnění, Vedení el. proudu, Elektromagnetické stroje, Fotometrie a kolorimetrie, Přenos tepla

Otázky ke zkoušce