Mgr. Andrea Dagmar Pajdarová, Ph.D.


Kontaktní informace:

Kancelář: Katedra fyziky (KFY) a NTIS - UN208
Telefon: 377 63 2212
E-Mail: adp@kfy.zcu.cz
WEB: http://home.zcu.cz/~adp/
Konzultační hodiny: po předešlé domluvě

Teoretická cvičení - Technická fyzika 1 pro FST (TFYS1):

Podmínky pro udělení zápočtu:

Úspěšné absolvování zápočtového testu.
obsah: tři náhodně vybrané příklady řešené na cvičení s modifikacemi
časový limit: 45 minut
maximální možný zisk: 15 bodů
hranice udělení zápočtu:
1. kolo:      N0 + N1 >= 13,
2. kolo:      N0 + N1 + N2 >= 16,
3. kolo:      N0 + N1 + N2 + N3 >= 19,
kde N0 je počet bodů za účast na seminářích (max. 5) a Ni je počet bodů získaných v i-tém kole.

Zadání příkladů řešených na seminářích

Příklady zadané za domácí cvičení: Pr 7 a Pr 7&8

Modifikace úloh

Výsledky testů najdete na Portálu ZČU (Portál ZČU>Courseware>Moje předměty>TFYS1>Testy).