Download

Menu
Úvod
Výuka
Publikace
Download

Mongeova projekce - prezentace

 1. stopníky přímek
 2. stopy roviny
 3. přímka v rovině
 4. hlavní přímky roviny
 5. bod v rovině
 6. průsečík přímky s rovinou
 7. průsečnice rovin
 8. průsečík tří rovin
 9. rovnoběžné roviny
 10. velikost úsečky
 11. přímka kolmá v rovině
 12. vzdálenost bodu od roviny
 13. vzdálenost přímky od roviny
 14. vzdálenost dvou rovin
 15. vzdálenost bodu od přímky
 16. vzdálenost dvou přímek
 17. otočení roviny
 18. odchylka dvou přímek
 19. odchylka dvou rovin
 20. odchylka přímky od roviny
 21. obraz kružnice
 22. hranatá tělesa
 23. oblá tělesa