RNDr. Jana Blobner, Ph.D.

English version of the page
Katedra matematiky
Fakulta aplikovaných věd
Západočeská univerzita v Plzni
 
Místnost: UC-205
E-mail: blobner@kma.zcu.cz
URL: http://home.zcu.cz/~blobner/
   

 

Konzultační hodiny

Ve zkouškovém období letního semestru ak. roku 2015/2016 budou konzultace probíhat v následujících termínech:

 • v Plzni: ČTVRTEK 11.00 - 12.00 (kromě 26.5.)
 • v Chebu: PONDĚLÍ 14.30 - 15.30 (kromě 30.5. a 6.6.)
 • jiné konkrétní termíny na základě individuální dohody možné

  Výuka  

 • ZM2 - Základy matematiky 2
 • MS2 - Matematika 2
 • ZM1 - Základy matematiky 1
 • SDP - Seminář z diferenciálního počtu
 • SIP - Seminář z integrálního počtu
 • MS1 - Matematika 1
 • MA2 - Matematická analýza 2
 • M2 - Matematika 2
 • ME1 - Matematika 1
 • Vzdělání

 • 2002 Mgr., Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha
 • 2006 Ph.D., Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha
 • 2006 RNDr., Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha
 • Jazykové znalosti 

 • angličtina, němčina, francouzština
 • Věda 

  Hlavní oblastí mého vědeckého zájmu je teorie množin (především nekonečná kombinatorika) a obecná topologie.
  Preprinty a prezentace z konferencí jsou k dispozici na anglické verzi této stránky.