Projekt

Komparativní mapa úbytku vody: Sucho dnes vs. velké civilizace suchem zaniklé

Představení projektu

Tento projekt si klade za cíle zmapovat, jakým způsobem se šířilo sucho v lidské historii, a zároveň ho porovnat se současným globálním stavem.

Bohužel je třeba brát v potaz, že neexistuje celosvětová evidence sucha z dob minulých, a proto se projekt zaměří na 10 civilizací, které suchem již zanikly, a to konkrétně civilizace z článku Ten Civilizations or Nations That Collapsed From Drought.

Na základě uvedeného článku projekt těchto deset civilizací, které suchu podlehly, přenese do mapy a znázorní, jak se sucho na jejich území v čase šířilo.
V další fázi se projekt zaměří na současnou situaci. Naším záměrem je zmapovat co největší území, samozřejmě dle dostupných dat. K tomuto účelu využijeme data z internetových novin The Guardian, studie Meteorologické světové organizace, data z mapy projektu Eldorado Weather a článku World Resources Institute.

Očekávaným přínosem tohoto projektu je rozšířit povědomí o reálné hrozbě sucha, která je rok od roku aktuálnější, a sice interaktivním způsobem, který by měl posloužit nejen akademické obci, ale především široké veřejnosti. Právě komparaci současného stavu se zaniklými civilizacemi vnímá projekt jako klíčovou pro tento cíl.


10 zaniklých civilizací ze článku "Ten civilizations or nations that collapsed from drought"

Civilizace Období
1. Akkadská říše 2334-2193 př. n. l.
2. Stará říše starověkého Egypta 2686-2181 př. n. l.
3. Civilizace pozní doby bronzové ve Východním Středomoří 2700-700 př. n. l.
4. Mayská civilizace 250-900 n. l.
5. Dynastie Tchang 700-907 n. l.
6. Říše Tiwanaku 300-1000 n. l.
7. Civilizace Anasaziů 11.-12. stol. n. l.
8. Khmérská říše 802-1431 n. l.
9. Říše Ming 1368-1644 n. l.
10. Sýrie (sucho během války) současnost


Chcete se podílet na záchraně krajiny?


DK011117-01.jpeg, 3,8MB DK011214-01.jpeg, 2,2MB IMG_20170826_072735_129.jpg, 7,2MB IMG_20161002_120956-01.jpeg, 7,8MB

Přispějte prosím na náš projekt na číslo účtu <3

Děkujeme za Vaši podporu!


1 2 3

Pro více informací nám neváhejte napsat!