Network Time Protocol           Velké počty


Smiley face

Autor rád...


Autor nerad...


E-mail: brasnaj@students.zcu.cz

Cvičný odkaz na obrázek v oddíle o NTP

Ověřit XHTML 1.0 Strict
Ověřit CSS

http://home.zcu.cz