Informatika

Vyhledávání informací a komunikace, zpracování a využití informací


Autor: Denisa Přibáňová