Připojení maticové klávesnice k MIK552


Maticová klávesnice 4 ´ 4 klávesy je k MIK552 připojena konektorem XC1. Propojení vývodů klávesnice, portů procesoru PCF80C552 a pinů na konektoru XC1 viz Tab. 1 a Obr. 1.

Port P5 slouží současně jako vstup A/D převodníku a může být nastaven pouze jako vstupní.

Port PCF80C552

Pin konektoru XC1

Vývod klávesnice

P4.1

13

řádek 0

P4.0

14

řádek 1

P4.3

15

řádek 2

P4.2

16

řádek 3

P5.3

5

sloupec 0

P5.2

6

sloupec 1

P5.1

7

sloupec 2

P5.0

8

sloupec 3

Tab. 1

Obr. 1 (lze jej zobrazit s větším rozlišením).

 


Poslední změny této stránky: 16.10.2001