Informace o předmětu PZ (přednášky, cvičení, zkouška, studijní materiály, ... ) najdete na portálu ZČU .

Informace na těchto stránkách odpovídají začátku LS 2006-2007 a nebudou v některých bodech dále aktualizovány.


 

Přednášky, cvičení, zkouška

Informace jsou na samostatné stránce.

Podklady pro přednášky (dostupné studentům, kteří mají zapsaný předmět PZ).

Výsledky zkoušek:


Doplňující texty k přednáškám

Pro doplnění přednášek z předmětu PZ jsou k dispozici texty k následujícím tématům:


Technické vybavení používané při cvičeních:


Jiné informační zdroje:


Poslední změna stránky byla provedena 05.04.2007