Komentář k programu P1

P1 je program na sečítání dvou integer čísel zadaných z klávesnice. Ukončení programu zadáním řádky nulové délky, tj. klávesou Enter bez zadání čísla.

Příklad ilustruje některá základní syntaktická pravidla, platná pro Turbo Assembler. Předpokládá práci překladače v režimu MASM. Nevyužívá možnosti automatického ovládání segmentů direktivami .CODE, .DATA, .STACK atd. Použití těchto direktiv je vhodné zejména v případě, kdy se program sestavuje s některými moduly napsanými ve vyšším programovacím jazyku.

V příkladu jsou úmyslně použita makra i procedury pro znázornění jejich syntaxe, bez ohledu na efektivnost výsledného programu.

Kromě zdrojové formy (.asm) je k dispozici i protokol o překladu (.lst), mapový soubor (.map) a sestavený program pod DOS (.exe).

 


Viz též stručný návod k programování v assembleru I8086.


Poslední změna stránky byla provedena 11.10.2001