Přednášky, cvičení a zkouška z předmětu SOJ


Přednášky

 1. Zobrazení dat v počítači
 2. Adresování a adresní módy
 3. Formáty instrukcí
 4. Základy architektury IA-32 z hlediska SOJ
 5. Typy instrukcí (IA-32)
 6. Assembler TASM
  • zápis programu
  • konstanty, návěští, identifikátory
  • segmentování a struktura programu
  • makra
 7. Sdílení dat mezi moduly – External a Public
 8. Podprogramy, předávání parametrů
 9. Obsluha přerušení
 10. Spojování programu v ASM s vyššími jazyky
 11. Poznámky k ladění programu a debuggeru
 12. Základy architektury procesoru Alpha
 13. Instrukční soubor a assembler procesoru Alpha

Doporučená literatura

Základní doporučená literatura, kde najdete vše potřebné k předmětu SOJ (i mnohé další), jsou skripta


Cvičení

Cvičení z předmětu SOJ jsou zaměřeny především na samostatné procvičení základních programátorských postupů při programovámí a ladění programů v assembleru pro procesory s architekturou Intel IA-32. Cvičení jsou rozdělena do dvou bloků a mají konzultační charakter. V každém bloku (3 týdny) řeší studenti samostatné úlohy určené k procvičení určitých témat. Blok je zakončen písemným testem. Úspěšné absolvování obou testů je předpokladem pro získání zápočtu.

Rozvrh cvičení pro rok 2002 - 2003

Týden semestru

Obsah cvičení

1 Úvodní cvičení
2 Úvod do architektury IA-32
3 Ovládání TASM, TLINK, TD
4 Samostatné úlohy 1 (konzultační cvičení)
5 Samostatné úlohy 1 (konzultační cvičení)
6 Samostatné úlohy 1 (konzultační cvičení)
7 Test č. 1
8 Poznámky k stavení programu v C a assembleru
9 Samostatné úlohy 2 (konzultační cvičení)
10 Samostatné úlohy 2 (konzultační cvičení)
11 Samostatné úlohy 2 (konzultační cvičení)
12 Test č. 2
13 Opravné testy

Poznámka: Pro školní rok 2002-2003 začíná týden číslo 7 v pondělí 4.11.2002 a týden číslo 12 začíná 9.12.2002.

 


Příklady k samostatnému řešení - 1. blok

 


Příklady k samostatnému řešení - 2. blok


Testy

Testy mají ověřit znalosti, které si studenti procvičili v samostatným řešením úloh v daném bloku. Předpokladem pro získání zápočtu je získání alespoň 8 bodů v testu č. 1 a alespoň 7 bodů v testu č. 2. V případě neúspěchu lze testy opakovat ve 13 týdnu semestru.

 


Zkouška

Zkouška je písemná formou testu. Otázky a příklady jsou podobné jako v zápočtových testech č. 1 a č. 2. Test obsahuje 15 otázek, maximálně lze získat 30 bodů. Hodnocení je následující:

Počet bodů Známka
30 - 24 1
23 - 17 2
16 - 10 3
< 10 4

Předpokladem pro zkoušku je získání zápočtu. Známky jsou ihned po zkoušce zapisovány do počítače.


Mirka Baštová - kineziologie

Miroslava Baštová - kineziologie

 

Poslední změna stránky byla provedena 14.03.2007