Osobní stránka

RNDr. Daniel Duda, Ph.D.
Katedra energetických strojů a zařízení (odkaz)
email: dudad (zavináč) kke.zcu.cz
Telefon: (+420)377688123 (kancelář), (+420)377688146 (laboratoř UX-136)
Najdete mě buď v laboratoři UX-136 nebo v kanceláři UX-232b

Pozvánka na Literární kroužek


Pondělí od 13:00 v UX-227a (počítačová učebna KKE)
Všichni musíme neustále číst nové články z našeho oboru, mnohé články jsou velmi zajímavé a podmětné, je jich však ohromné množství a navíc jsou většinou psány v nějaké cizí řeči. Ideou tohoto kroužku je, že pokud narazíte na nějaký článek, který Vás zaujal nebo Vám přijde důležitý, povíte o něm v krátkosti nám ostatním, čímž si všichni rozšíříme obzory s menší námahou, než kdybychom to hledali a četli sami.
Nic není povinné, stejně nelze získat zápočet.

DenNázevAutoři
24.9. Turbulence characteristics of 45°
inclined dense jets
Mingtao Jiang, Adrian Wing-Keung Law, Adrian C. H. Lai
1.10.Přístup k nepřístupným článkům (Duda)
15.10.Measurement of spectrum with particle
image velocimetry
Amit Agrawal
22.10.Spatial spectrum from PIV data Daniel Duda, Václav Uruba
29.10.The critical point of the transition
to turbulence in pipe flow
Vasudevan Mukund, Björn Hof
12.11.Planetary boundary layer and slope
winds on Venus
Sébastien Lebonnois, Gerald Schubertb, François Forgeta, Aymeric Spiga
17.12.Přehled mřížkové turbulence (prof. Uruba)
14.1.Grid-generated turbulence revisited Thomas Kurian, Jens H M Fransson
21.1.Experimental investigation of condensation
wave structure in steam–water injector
Roman Kwidzinski
28.1.Vibrační stroje (Vitalij)

Termomechanika

Podklady ke cvičením připravuje ing. Michal Volf a lze je najít na jeho osobní stránce (odkaz).
Ing. Petr Pavlíček pro Vás připravil sbírku příkladů z termomechaniky, kterou jistě oceníte; má ji na své osobní stránce (odkaz).

Mechanika tekutin

Osobní stránka profesora Uruby (odkaz), kde nejdete prezentace k přednáškám (odkaz) a podmínky zkoušky (odkaz).

Podklady pro cvičení

Cvičení 1 - úvodní poznámky (pdf)

Cvičení 2 - povrchové napětí (pdf)

Cvičení 3 - tlak, Eulerova rovnice hyrostatiky (pdf)

Cvičení 4 - tlak, síla na stěnu (pdf)

Cvičení 5 - dokončení HS stability, kinematika (pdf)

Cvičení 6 - Bernoulli (pdf)

Cvičení 7 - Bernoulli (pdf)

Cvičení 8 - Bernoulli (pdf)

Cvičení 9 - Věta o změně toku hybnosti (pdf)

Cvičení 10 - Věta o změně toku hybnosti (pdf)

Cvičení 11 - Ztráty (pdf), tabulka ztrát (pdf)

Cvičení 12 - Ztráty (pdf)

Písemky

Cvičení 13 - Zápočtová písemka, řešení (pdf), hodnocení (pdf)

Písemka 2 - 8. ledna, řešení (pdf), hodnocení (pdf)

Písemka 3 - 15. ledna, řešení (pdf), hodnocení (pdf)

Písemka pro dálkaře - 25. ledna, hodnocení (pdf)

Laboratoř PIV

Úvod

PIV z anglického Particle Image Velocimetry, čili částice - obraz - měření rychlosti, do češtiny se překládá jako planární laserová anemometrie (wikipedie), ale nemusí být jen planární a v principu nemusí být potřeba laser. Výstižnější název by zněl asi Obrazové měření rychlosti unášených částic, jenže to už nejsou 3 slova... (a zkratka by byla OMRUČ)

Podstatné je, že sledujeme částice unášené tekutinou a předpokládáme, že jejich pohyb vypovídá o pohybu jinak průhledné tekutiny. To je splněno, pokud jsou částice malé, neboť setrvačné a vnější síly závisí na hmotnosti, čili se škálují jako r3, zatímco třecí síly, které vláčí částici spolu s tekunou, závisí na jejím povrchu, tedy se škálují jako r2, pro pomalé laminární proudění dokonce jako r1.

Info pro kolegy, kteří by rádi využili PIV k obohacení svých výsledků

Máme 2 kamery s max. frekvencí 7,4 Hz (tedy ve většině případů nelze sledovat časový vývoj děje), ale jeden snímek se skládá ze dvou snímků oddělených krátkým časovým intervalem v řádu mikrovteřin, což, v závislosti na zvětšení, stačí i na docela slušně rychlé proudění. Kamery jsou dvě proto, abychom mohli měřit stereoskopicky, tedy v jedné rovině získat i třetí složku rychlosti kolmou k této rovině.

Máme dva páry objektivů s ohniskovou vzdáleností 24 a 60 mm. Objektivy jsou velmi důležité, protože určují délkové měřítko, které lze zkoumat. To je dále limitováno nejmenším časem, který kamery dokážou odlišit (oddělit záblesky), který je 1,5 μs.

Možnosti měření rychlých proudění stávající aparaturou jsou předvedeny na případu ventilátoru pro kalibrační trať víceotvorových sond, podrobnější popis předběžného měření zde.

Aktuální výzkum je zaměřen na možnosti rozpoznávání jednotlivých vírů v PIV datech a následné statistické zpracování jejich vlastností. Předběžné výsledky tohoto snažení byly prezentovány na Sympóziu o anemometrii v Liticích, pdf.

O mně

Titul Ph.D. jsem získal ve skupině supratukosti na Katedře fyziky nízkých teplot Matematicko-fyzikání fakulty Univerzity Karlovy, obhájená disertační práce: Quantum turbulence in superfluid helium studied by particle tracking velocimetry visualization technique (pdf, abstrakt, shrnutí na 20 stránek - tzv. autoreferát).

Odkazy na databáze

Google Scholar

ORCID

Scopus Id

Researcher Id

Vím, že je stránka zatím taková nic moc - žádné rámce, žádné menu, žádné pohyblivé obrázky nebo interaktivní aplikace... V důchodu na to možná bude čas.