Viry

Jako virus se v oblasti počítačové bezpečnosti označuje program, který se dokáže sám šířit bez vědomí uživatele.

Obrázek

myš
Myš chcíplá na virovou infekci počítače :)

Fotka Shiba-Inu
chacha

tady budou odkazy na různý jiný blbosti
jít na stránku jedna
jít na stránku dva

odkaz

Virus je typ programu, který se dokáže sám šířit tím, že vytváří (někdy upravené) kopie sebe sama.
Hlavním kritériem pro posouzení programu jako viru je fakt, že k šíření využívá jiné soubory – hostitele.
Virus se mezi dvěma počítači může přenést jedině tím, že někdo přenese celého hostitele, např. nějaký uživatel (obvykle neúmyslně)
přenese soubor na disketě či CD-ROM nebo ho pošle prostřednictvím počítačové sítě. Jako viry jsou někdy nesprávně označovány jiné druhy nebezpečných programů, hlavně červi.
Rozdíl mezi červy a virem spočívá v tom, že červ je schopen se šířit sám, bez závislosti na přenosu hostitele.
V dnešní době bouřlivého rozvoje Internetu se červi mohou šířit velice rychle. Ale i pro klasické viry je snadnost šíření souborů prostřednictvím Internetu výhodou, takže se rozdíly mezi viry a červy do jisté míry ztrácí.

  rychlost1 rychlost2
sluníčko věc 1 věc 2
pejsek blabla1 blabla2

Zpět na hlavní stránku

Ověřit XHTML 1.0 Strict
Ověřit CSS