Nastavení

Jméno:
Pracoviště:
Měsíc:
Typ úvazku:
Úvazek v pracovním poměru (PP): nebo jiný: FTE
Počet hodin v měsíci (DPP): h

Standardní pracovní doba:
od do , přestávka od do

Odlišné nastavení pro jednotlivé dny:
Po   od do , přestávka od do
Út   od do , přestávka od do
St   od do , přestávka od do
Čt   od do , přestávka od do
Pá   od do , přestávka od do


Následující pole vyplňte pouze v případě, že Vám ve zvoleném měsíci začal nebo skončil pracovní poměr.
Vyplňte číslo dne v měsíci, ve kterém pracovní poměr ve zvoleném měsíci začal, resp. skončil.
Den v měsíci, kdy začal pracovní poměr:
Den v měsíci, kdy skončil pracovní poměr:

Návod k vyplnění formuláře

  1. Ve formuláři řádně vyplňte požadované údaje a stiskněte tlačítko Spočítat.
  2. Proveďte kontrolu všech údajů případně další úpravy – např. zadání dovolené, nemoci apod. (pro usnadnění můžete využít funkci „hromadného“ nastavení dovolené, nemoci atd. – tabulka vpravo dole vedle souhrnných údajů na stránce s hlavním formulářem). Po provedení úprav stiskněte tlačítko Přepočítat. Ve formuláři se znovu přepočte odpracovaná doba dle zadaných údajů.
  3. Pro tisk formuláře stiskněte tlačítko Verze pro tisk a dokument následně vytiskněte.

Údaje lze zadávat jak v desetinném formátu s desetinnou tečkou nebo čárkou, tak ve formátu hodiny-minuty s jakýmkoliv jiným oddělovačem (hodnoty 11,25, 11.25, 11:15, 11p15, 10:75 jsou ekvivalentní).


Historie