Fakulta strojní

 

 

Katedra Konstruování Strojů

 

a

 

Výzkumné Centrum Kolejových Vozidel

 

 

 

  

 

 

Ing. Josef  FORMÁNEK, Ph.D.

 

 

Fakulta strojní

Katedra konstruování strojů

      Západočeská univerzita v Plzni

 Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

 

Tel:         +420-377 638 265

      e-mail:    formanek@kks.zcu.cz

                

 

 

 

Plzeň, 2007