Home   Pravděpodobnost a statistika
HYPERTEXTOVĚ
Co je to
Hypertextový materiál. Obsahuje 88 hesel, v nich 638 křížových odkazů (celkově odkazů přes 8 600), 30 obrázků.

ONLINE & Download

Text sleduje výklad z úvodních kurzů pravděpodobnosti a statistiky, nemá nicméně nahrazovat klasický učební text. Obsahuje definice pojmů a tvrzení o nich (i když ne explicitně označené), ne už ale podrobnější vysvětlování a komentáře. Chybí také příklady. Text se svým uspořádáním spíše podobá jakési encyklopedii a může posloužit třeba těm, kteří si potřebují rychle připomenout některé z pojmů, vztahů, poznatků.

Pravděpodobnost, Náhodná veličina, Náhodný vektor, Některá rozdělení, Limitní věty, Teorie odhadu, Testování hypotéz, Regrese.

Pravděpodobnost a statistika HYPERTEXTOVĚ není podporována žádným grantem.

© Michal Friesl, 2002-2004, 2014.
friesl@kma.zcu.cz

navrcholu.cz
[ MF ] [ Home | Co je to | Online | Download | Historie | TeXnicky | Chyby | Návštěvnost ]