Prezentace na konferencích:

Jarní škola kombinatoriky, Borová Lada, Šumava, ČR, květen 2003

Česko-slovenská konference o kombinatorice a teorii grafů "Grafy 2003", Javorná, Šumava, ČR, červen 2003

11. studentská konference VŠTEZ, Černice u Bechyně, ČR, červen 2003

Workshop Cycles nad Colourings, Stará Lesná, Tatry, SR, září 2003

Colloquium on Combinatorics, Magdeburg, SRN, listopad 2003

Výsledky:

Příspěvek ve sborníku 11. studentské konference VŠTEZ

Abstrakt příspěvku na konferenci "Colloquium on Combinatorics"

Článek "On the Distance Local Connectivity and the Hamiltonian Index"