Verbální komunikace

Verbální komunikace je sociální interakce při dorozumívání se mezi příslušníky téhož druhu, předává se především prostřednictvím jazyka, v ní mají určití jedinci společnou strukturu poznání. Jsou přenášeny v procesu činnosti umožňující užívání znaků a náznaků, jejichž strukturou lze vyjádřit hodnotu sdělovaného obsahu. V mezilidské interakci se uskutečňuje především ve verbální formě, tedy ve formě řeči.

Definice pojmu verbální komunikace

Je to právě vyjadřování vašich myšlenek pomocí slov. Ale pozor slova jsou tak špatné nositelé informace, až se divím, že se domluvíme. Proto je dobré, když někomu něco vysvětlujete nebo jen povídáte, snažte se do té osoby alespoň trochu vcítit (empatie) - lidé kolem Vás třeba neznají souvislosti o tom co vyprávíte to a může vést k dezinformaci. Pokud někdy nevíte jak zahájit (verbální) rozhovor tak zkuste použít empatii (vciťte se do posluchače).

Takže co máme společného

Třeba počasí, nebo čte knížku, kterou jsi četla; zrovna venčí psa (a ty se třeba zrovna ve psech vyznáš) atd. Pokud nic takového neexistuje, tuhle situaci si můžeš vytvořit jakýmkoli kreativním způsobem. Hlavně nenásilně (např. zahraj si na to, že telefonuješ v zápalu telefonátu přisedneš k němu a najednou ti dojde baterie. Stqčí trochu lamentace, udělat pár Amálčiných očíček a chlap je na lopatě...obrazně. Půjčí Ti telefon a už je co vracet....při společné večeři. A právě tady začne verbální komunikace, neboli si minimálně hezky popovídáte a třeba i víc...

Zásady verbální komunikace

1. Komunikace znamení zajímat se. Ne být zajímavý. Usmívejte se.

2. Ptejte se. (Vždy je možnost se na něco zeptat.)

3. Pokládejte otevřené otázky. (Kde, kdy, jak, proč, co - odpovědi na tyto otázky většinou bývají delší než jedno slovo.)

4. Mluvte víc o ostatních než o sobě. (Hlavně neužívejte větu "TO JÁ!")

5. NepouŽíVejte zápory. (Podněcují k záporné odpovědi: "Ty se mnou asi nepůjdeš na rande, že ne?" (NE)

6. Hledej něco společného. (Tohle je základ jakékoli komunikace na tom to vše stojí. Něco společného se dá vždy najít nebo si to jednoduše vytvoř.)

Zásady komunikace v dialogu

- vzájemně se vnímat a naslouchat si

- neskákat si do řeči

- udělat druhému prostor

- vyjasnění si problému

- věcnost, smysluplnost, upřímnost, taktnost
DOMŮ

Kontakt © Tomáš Holý | Základy počítačových sítí |


Valid XHTML 1.0 Strict