Stránky Jany Hruškové vytvořené pro potřeby ZPS

 

Jméno autorky stránek : Jana Hrušková
e-mail : hruskja@students.zcu.cz
Studijní číslo : F06524
 
Název předmětu :  Základy počítačových sítí
Zkratka předmětu : KIV/ZPS
 
Téma práce : Historie počítačů

Upozornění: Všechny texty jsou přejaté! Odtud

Předchůdci počítačů

Od pradávna si lidé vymýšleli stroje a pomůcky, které by jim usnadňovali práci s čísly. Už před pěti tisíci lety se v Malé Asii objevil stroj, zvaný abakus – počítací pomůcka založená na systému korálků (v Římě zvaných „calculli“ – odtud název kalkulačka), které na tyčkách kloužou nahoru a dolů.
V sedmnáctém století byly v Anglii sestaveny první logaritmické tabulky, po nichž následovalo i logaritmické pravítko. Objevují se i první počítací stroje, které pracovaly na principu ozubených kol. Byly to různé pokladny a mechanické kalkulátory, které přetrvaly až do dvacátého století (pracovali s nimi například i američtí vědci při vývoji atomové pumy) a udržely se ve výrobě i v praxi až do šedesátých let, kdy byly nejdříve nahrazeny elektrickými kalkulačkami a posléze elektronickými počítači.

 

Generace počítačů

Valid XHTML 1.0 Strict