Domovská stránka Luďka Hynčíka


english version

Doc. Ing. Luděk Hynčík, Ph.D. absolvoval Západočeskou univerzitu v Plzni v roce 1998, titul Ph.D. získal v roce 2002 a habilitoval se v roce 2014. Působí v oblasti impaktní biomechaniky, mechaniky diskrétních systémů, metody konečných prvků a částicových metod. Během studií absolvoval semestr na univerzitě v Hullu a absolvoval stáže ve skupině ESI. Strukturovaný životopis lze stáhnout zde.

Od začátku své vědecké kariéry se zaměřil na virtuální modely lidského těla využitelné pro analýzu rizika poranění v dopravě. V této oblasti sestavil tým studentů a mladých výzkumných pracovníků a později založil oddělení Modelování a monitorování lidského těla ve výzkumném ústavu Nové technologie - výzkumné centrum Západočeské univerzity v Plzni. Řešil mnoho národních a mezinárodních projektů ve spolupráci s veřejnými institucemi i průmyslem. Jako docent na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity je v těsném kontaktu s domácími a zahraničními studenty, kterým předává odborné znalosti v rámci přímé výuky a vedení bakalářských, magisterských a doktorských prací.

Oddělení Modelování a monitorování lidského těla vedl po dobu 5 let až do doby, kdy byl v roce 2015 jmenován ředitelem vysokoškolského ústavu Nové technologie - výzkumné centrum. Aktivně působí také ve veřejném životě, kde je předsedou předsedy správní rady Techmania Science Center, viceprezidentem mezinárodního sdružení automobilových společností FISITA, viceprezidentem České automobilové společnosti, členem správní rady České společnosti pro biomechaniku a mnoha regionálních, národních a mezinárodních komisí.

Reference: Web of Science Scopus ResearchGate Google Scholar ResearcherID ORCID Mendeley Publons

Copyright © Luděk Hynčík 2018