ŠKOLAAbych začala úplně od začátku, povinnou školní docházku jsem plnila na jazykové Základní škole v Chomutově na Zahradní 5265.

Školy

Pokračovala jsem na Střední pedagogické škole v Mostě na oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Školy

Jako její absolvent se mohu uplatnit jako učitelka v mateřských školách, jako kvalifikovaný vychovatelka ve školních družinách a centrech
denní péče o děti předškolního a mladšího školního věku, asistentka pedagoga a učitelka v přípravných třídách. Tato škola nám v rámci
studia poskytla nejen každoroční praxe v ruzných zařízeních. Vedla nás k správné výchově a vzdělávání prostřednictvím rozmanitých
zábavných aktivit, řízených činností. Pro děti jsme pořádali mnoho školních či vánočních besídek, akcí atd. Odborné studium nás
propravilo ve všech výchovách včetně metodiky, ale i kurzech (lyžarský, vodácký, plavecký).

Školy Školy Školy
Školy Školy

A v současné době studuji Hudbu se zaměřením na vzdělávání na ZČU v Plzni, kterou bych chtěla v budoucnu vyučovat na základních uměleckých školách.

Školy

ZPĚT