Vážení studenti,

 

jménem svým a svých kolegyň ve výzkumném týmu, Mgr. Evy Adamcové a Mgr. Jany Fenclové, Vám předem děkuji, že se vyplněním krátkého dotazníku zúčastníte výzkumu chybovosti studentů v anglických písemných pracích a jejích příčin. Přispějete tak ke zkvalitnění výuky anglického jazyka, za což Vám předem děkujeme.

 

Mgr. Jitka Hamarová

Stažení dotazníku do PC

Dotazník je ve formátu xls (Excel) ke stažení zde.

Instrukce

k vyplnění dotazníku:

  • Dotazník je anonymní a ani při jeho zpracování nebudou nikde žádná jména uvedena.
  • Vyplňujte jen zarámovaná pole.
  • Do žlutých polí vkládejte údaje z roletové nabídky, která se zobrazí klepnutím na žlutou buňku.
  • U zelených polí se po klepnutí také objeví nabídka, ale lze vložit pouze znak x, tzn. že tento znak buď vložíte, či nikoli.
  • Do modrého pole můžete vkládat text, a tím přidat do dotazníku své připomínky či náměty.
  • U některých otázek jsou doplňující instrukce (kurzívou v závorkách). Nezapomeňte si je přečíst. Některé otázky jsou rozsáhlejší a je nutno se v dotazníku posunout vpravo pomocí posuvníku dole.
  • Kromě listu "Dotazník" vidíte vlevo dole ještě list "Seznamy". Tento list obsahuje data z roletových výběrů, proto jej neodstraňujte ani neměňte.
  • Vyplněný dotazník uložte a zašlete prosím na adresu:

adamcova@ujp.zcu.cz nebo jfenclov@ujp.zcu.cz. Dotazník pošlete vždy jen jedenkrát.

 

Výše uvedené instrukce naleznete též v úvodu dotazníku.