Ing. Jan Hlaváč, Ph.D.                                       Západočeská univerzita v Plzni

Pracovní telefon:  +420 377 63 8256                 Fakulta strojní, Katedra konstruování strojů

Pracovní email:     jhlavac(at)kks.zcu.cz              Univerzitní 20, 306 14 Plzeň, Česká republika

O měPro studentyPro přátele
 

V případě potřeby konzultace mě navštivte v mé kanceláří UK 118. Snažte se využít vypsaných konzultačních hodin, nebo se předem domluvit (email).

Informace a podklady o předmětu: