• 1
  • 2
  • 3
  • 4
Důležité termíny
15. 2. 2016 Vyhlášení soutěže
f 1. 4. 2016 Odevzdání příspěvků
g 8. 4. 2016 Harmonogram prezentací
15.4. 15. 4. 2016 Soutěž
     
Vyhlášení studentské soutěže SVOČ 2016
  Zde bude text
Sponzoři ročníku 2016
Brzy dostupné    
     
     
     
     
     
     
Tématické okruhy

Elektrotechnika

Elektronika

Elektroenergetika

 

Ke stažení
Šablona
Prohlášení
dot
d
template_doc
Fotografie z předchozích ročníků
SVOČ 2015
SVOČ 2014 f d
Kontakt
Garant SVOČ Pavel Trnka
doc. Ing. Pavel Trnka, Ph.D.
KET - FEL - ZČU
Univerzitní 26
306 14 Plzeň

Tel: +420 377 634 518