Pěstujeme


 1. OBSAH
  1. Úvod
  2. Motivační popis
  3. Úkol
  4. Postup
  5. Zdroje informací
  6. Závěr
  7. Hodnocení
  8. Metodické pokyny

Název: Pěstujeme
Klíčová slova: Environmentální výchova
Typ školy:
Ročníky: 6. - 7.
Tématické zaměření: Přírodopis, biologie, chemie, informatika.
Výukový cíl: Aktualizovat a rozvinout u žáků uvědomělost týkající se problematiky pěstování a důležitost zemědělských ploch.