Pěstujeme


 1. OBSAH
  1. Úvod
  2. Motivační popis
  3. Úkol
  4. Postup
  5. Zdroje informací
  6. Závěr
  7. Hodnocení
  8. Metodické pokyny

Hodnocení

Celkové hodnocení je dáno počtem získaných bodů. Hodnotitel je učitel, který žáky kontroluje a doprovází i na školní pozemky.

Tabulka hodnocení