Pěstujeme


 1. OBSAH
  1. Úvod
  2. Motivační popis
  3. Úkol
  4. Postup
  5. Zdroje informací
  6. Závěr
  7. Hodnocení
  8. Metodické pokyny

Postup

1. Vytvoření dvojice (10 min).

V těchto 10 minutách, si vyber parťáka, se kterým tento úkol budeš plnit. Výběr nechám na tobě.

2. Výběr zeleniny k pěstování (10 min).

Z daných možností si ve dvojici vyberete jednu zeleninu, kterou chcete vypěstovat.

3. Nastudování základů k pěstování dané zeleniny (25 min).

Po výběru zeleniny, si přečti, co k pěstování dané zeleniny je za potřebí a jak má takové pěstování vypadat.

4. Prohlídka školního pozemku a vybrání vhodného místa, označení (30 min).

S p. učitelkou (učitelem) se běž podívat na školní pozemky a vyber si místo, kde bys rád svoji zeleninu vypěstoval. Dané místo si označ, například obarvenou špejlí.

5. Práce dvojice na vlastní zelenině (dle zvolené zeleniny).

Tímto začíná tvé dobrodružství. Hned do začátku si musíš se svým parťákem zaběhnout do zahradnictví a poptat se na semena/sazenice pro vámi zvolenou zeleninu. Až seženeš semena/sazenice, opět se podívej jak správně zeleninu zasadit. Dále se můžeš vrátit na školní pozemky a na svém označeném místě začít zasázet. Úkolem není vypěstovat co nejvíce zeleniny, ale přijít na správný postup a vzít si z toho ponaučení, jak dlouhý a náročný proces pěstování může být.
Pokaždé, když se vrátíš zkontrolovat zeleninu, případně o ni pečovat zdokumentuj její změnu oproti minulému stavu, tedy jestli povyrostla atp. Nejideálnější bude, když napíšeš pár slov a např. mobilním telefonem pořídíš fotku.

6. Zhotovení dokumentace (45 min).

Se svým parťákem dejte dohromady všechna poznamenaná slova a fotografie a zhotovte z nich výstupní dokument. Formu a podobu nechám na vaši vzájemné domluvě. Doporučoval bych ti program MS Powerpoint, který určitě bude na školních počítačích, případně MS Word - ale nezapomeň, čím podrobnější a zřetelnější popis zhotovíte, tím líp.

7. Zeleninový trh celé třídy (dle možností školy).

Jak lépe zakončit společnou snahu tebe a parťáka, než uspořádat pro veřejnost trh. Na trhu budeš mít se svým parťákem „stánek“, kde budeš nabízet svoji vypěstovanou zeleninu a k ní celý zdokumentovaný postup pěstování. Určitě tě navštíví zvědavci, kteří budou chtít vědět, jak si ji dokázal vypěstovat, tak se s parťákem připravte. Zeleninu můžeš nabídnout i za symbolickou cenu nebo ji pouze nechat na obdiv okolí.

8. Společná diskuze (30 min).

Ve společné diskuzi si s ostatními svěř se všemi obtížemi, na které jsi s parťákem narazil, třeba ti jiná dvojice poradí, jak podobnou situaci řešila. Ostatním můžeš sdělit svoje domněnky k pěstování zeleniny jiných. Prodiskutujte i dokumentaci a pochlub se svojí úspěšností na trhu.

Poznámka:

Po diskuzi vaše dvojice obdrží hodnocení od vyučujícího, více k hodnocení viz submenu hodnocení.