Pěstujeme


 1. OBSAH
  1. Úvod
  2. Motivační popis
  3. Úkol
  4. Postup
  5. Zdroje informací
  6. Závěr
  7. Hodnocení
  8. Metodické pokyny

Závěr

Doufám, že se ti tento úkol líbil a že nyní chápeš, co vše obnáší vypěstování zeleniny, na kterou dennodenně narážíš v kdejakém obchodě. Jedním z cílů bylo i seznámení s přípravou půdy pro výsev a její udržování. Chtěl jsem, abys pochopil význam zemědělských ploch a uvědomil si co „moderní“ zastavování zemědělských ploch může mít za následek – tedy, že si např. v budoucnu nebudeš moc dopřát tolik zeleniny resp. v takové kvalitě jako nyní a možná si i ty sám budeš muset sám některou vypěstovat. Doufám, že jsi do života získal cenou zkušenost.