V Plzni 20

Záznam historie KIV

 

(editor St.R., verze  20.11.2016)

 

Projekt vytvoření  obrazu  (zápis, záznam, kronika ? - jak to nejlépe nazvat ?) historie katedry  KIV si klade za cíl zachytit překotný vývoj  v oblasti počítačů a informačních technologií  promítnutý do výuky, vědeckého bádání a vývoje akademického prostředí  v Plzni a zejména na KTK  (včetně výp. střediska) před rokem 1989 a KIV od založení v roce 1988 do dnešní doby. Dnešní doba ale není definována konkrétním letopočtem, předpokládá  se postupné  doplňování a narůstání informací a vzpomínek  stále dál … a dál …?

 

Takže předpokládané principy  vzniku a vytváření obrazu historie  jsou zhruba následující:

 

ˇ        obraz je otevřený, takže jej lze v průběhu času stále doplňovat, popřípadě i opravovat  (staré heslo: budoucnost je jistá, jen historie se musí stále jinak vykládat ;-),

ˇ        obraz by mohl (či měl)  mít dvě části – digitální (informační)  a fyzickou (muzeum obsahující např. počítače, části počítačů, knížky, originály starých dokumentů apod.), z digitální části lze odkazovat do fyzické části, popřípadě kamkoliv na web,

ˇ        obraz by měl  být v průběhu času alespoň  trochu stabilní, tj. řekněme přiměřeně čitelný i po několika desítkách let, takže pro digitální část nelze použít nějaké exotické moderní SW prostředí,

ˇ        cílem digitální části obrazu není nějaká oslavná pamětní publikace, která by se vydala k nějakému jubileu, ale vydání takové publikace by měla zamýšlená informační struktura usnadnit,

ˇ        digitální informace je uspořádána stromově (tj. lze stále přidávat další větvičky či listy na všech úrovních), přitom samozřejmě jsou možné křížové odkazy uvnitř struktury,

ˇ        základní implementační podoba je jednoduchá html struktura (přestože pro záznam historie je tesání do kamene nepochybně stabilnější – viz např. rosetská deska – ale už by se asi nepodařilo sehnat patřičné odborníky ;-), 

ˇ        uzly implementační struktury jsou .html soubory, v listech mohou být  kromě .html také .doc, .jpeg, .pdf  soubory (popřípadě i jiné, zobrazení je závislé na konkrétním html prohlížeči),

ˇ        nějakou prezentační podobu (např. webové stránky, pamětní publikace apod.) lze ze základní struktury generovat buď ručně nebo automaticky v závislosti na účelu prezentace a na dobových prezentačních prostředcích. 

 

Obraz  historie  je  v aktuální (ukázkové) verzi členěný do následujících kapitol (větviček):

-         KIV obecně, vývoj a osobnosti [kiv_obecne\index.htm],

-         Vývoj výuky popisuje  vývoj studijních plánů výuky počítačových věd na KIV a širší okolnosti tohoto vývoje [vyvoj_vyuky\index.htm],

-         Vývoj vědeckého bádání na KIV  [vyvoj_vedy\index.htm],

-         Vývoj výpočetní techniky používané na VŠSE, ZČU a KIV (tbd.),

-         Společenské aktivity KIV typu team-building [ team_building\index.htm],

-         Společensko-politické prostředí vývoje KIV před a po revoluci [ politicke_prostredi\index.htm ],

-         Vzpomínky seniorů [vzpominky\index.htm].  Tyto vzpomínky jsou autorizované a  mohou být i citově zabarvené (ale pokud možno soudně nenapadnutelné ;-),   

-         …..   tbd.

 

Veškeré připomínky, opravy a náměty na změny či doplnění jsou vítány!

Zejména jsou vítány příspěvky v kapitole Vzpomínky seniorů!  

 

Poznámka: Informatické fakulty v Bratislavě  a v Brně  již realizovaly fyzické museum  vývoje výpočetní techniky, viz http://www.vystava.sav.sk/  a  http://www.fit.vutbr.cz/FIT/museum/.