Samoopravné kódy

Přednáška na ZČU v Plzni v LS 2019/20.

Text k přednášce

K přednášce se vztahuje tento učební text. Text se průběžně vyvíjí, budu vděčen za upozornění na případné chyby.

Literatura

Zkouška

Zkouška je ústní, jediným požadavkem je ovládnutí přednesené látky.