Samoopravné kódy

Přednáška na ZČU v Plzni v ZS 2011/12.

Text k přednášce

K přednášce se vztahuje tento učební text. Text se průběžně vyvíjí, budu vděčen za upozornění na případné chyby.

Literatura

Zkouška

Zkouška je ústní, jediným požadavkem je ovládnutí přednesené látky.

Sylabus předmětu Samoopravné kódy na MFF UK