Osobní stránky Karla Dudáčka mladšího.

Kontaktní údaje:
kancelář: UN-332
úřední hodiny: úterý 9:00 - 10:00, čtvrtek 9:00 - 10:00
e-mail: karlos@kiv.zcu.cz
telefon: 2486Pro někoho možná užitečné materiály (ZigBee, Linux pro ARM apod.; nesouvisí s předměty které vyučuji): odkazPředmět KIV/POT.

Podrobnosti o předmětu najdete na stránkách předmětu na Courseware.

Ukázkový workspace pro HEW (POTworkspace.zip). Workspace obsahuje projekt s jednoduchým programem, který sečte dvě čísla v paměti a projekt s programem, který načítá dekadická čísla z klávesnice a převádí je na binární číslo (výsledek v registru ER0).

Aktuální (2014/2015) plán cvičení vedených K. Dudáčkem mladším

Skupina:

středa 9:20 – 11:00

středa 11:10 – 12:50

středa 13:00 – 14:40

18.2.2015 – Práce s čísly.

25.2.2015 – Programování v assembleru 1 (základy).

4. 3. 2015 – Programování v assembleru 2 (podprogramy), zadání samostatné práce.

11.3.2015 – Programování v assembleru 3

18.4.2015 – Konzultační cvičení

25.4.2015 – Konzultační cvičení

1. 4. 2015 – Pátek 8. května.

8. 4. 2015 – Konzultační cvičení.

15.4.2015 – Konzultační cvičení.

22.4.2015 – Dekódování adres.

29.4.2015 – Instrukční cyklus.

6. 5. 2015 – Zápočtový test. *

13.5.2015 – Náhradní zápočtový test.

* Kdo má ze zápočtového testu méně než 5 bodů, musí přijít na opravný test 13. května 2015.


Semestrální práce

Výběr semestrálních prací a hodnocení odevzdaných prací najdete na Portále ZČU: odkaz

Semestrální práce musí splňovat podmínky popsané na stránkách předmětu na Courseware. A kdo neví, co dělají instrukce použité v jeho programu, nedostane zápočet!! I když má jinak semestrální práci v pořádku.

Včasné (do konce semestru, tj. do 15.5.2015, 14:00) získání zápočtu, resp. nároku na zápočet bude u zkoušky bonifikováno přičtením 10 bodů (viz přednáška) k výsledku písemné části zkoušky.
Zápočet z předmětu POT je nutné získat nejpozději do 31.7.2015, 12:00. Po tomto termínu nebudou přijímány a kontrolovány samostatné práce. Doporučuji ovšem získání zápočtu do 30.6.2015, v průběhu července riskujete špatnou dostupnost cvičících.
Předmět KIV/ÚPA.Aktuální (2013/2014) plán cvičení vedených K. Dudáčkem mladším


Semestrální práce