Hledání dokonalého jazyka.


O způsobu filosofického vyjadřování.

Vítejte
XHTML strict webová stránka pro zisk zápočtu- KIV/ZPS Ověřit dodržení syntaxe