Slovník astronomických pojmů

Barevná linka

Aspekty planet

Jedná se o význačnou polohu planety vzhledem ke Slunci při pozorování ze Země. Patří sem: konjunkce, elongace, opozice a kvadratura.

Konjunkce

Situace, kde se Země a další dvě tělesa sluneční soustavy dostanou do jedné přímky. Ze Země potom vidíme obě uvedená tělesa v téměř stejné poloze. Tento pojem se používá hlavně k označení konjunkce s planetami.

Vnější planeta je v horní konjunkci, jestliže je při pozorování ze Země na opačné straně Slunce. Vnitřní planeta může být také i v dolní konjunkci, jestliže se nachází mezi Zemí a Sluncem. Protože oběžné dráhy svírají s rovinou ekliptiky různé úhly, jsou konjunkce málokdy přesné. Proto se o konjunkci hovoří, když dvě tělesa mají při pozorování ze Země stejnou ekliptikální délku (tj. úhel, který svírá rovina procházející póly ekliptiky a objektem s rovinou procházející póly ekliptiky a jarním bodem).
Pro názornější představu může pomoci obrázek.

Elongace

Úhlová vzdálenost mezi Sluncem a nějakou planetou nebo jiným tělesem ze sluneční soustavy, obíhajícím Slunce. Jsou-li vnitřní planety Merkur a Venuše v největší úhlové vzdálenosti od Slunce, říkáme o nich že mají maximální elongaci. Jestliže planeta vychází před Sluncem, jde o západní elongaci, jestliže zapadá po západu Slunce, jde o východní elongaci.
Pro názornější představu může pomoci obrázek.

Opozice

Situace nebo časový okamžik, kdy se Slunce, Země a nějaké další těleso ze sluneční soustavy dostanou do takové polohy, že všechna tři tělesa jsou přesně v jedné přímce. Tento pojem se používá hlavně pro zákryt planet, ale někdy se používá i v souvislosti s asteroidy. Do opozice se mohou dostat jen vnější planety. Opozice je nejpříznivějším okamžikem k pozorování tělesa, protože v tomto bodě je Zemi nejblíže.
Pro názornější představu může pomoci obrázek.

Kvadratura

Vzájemná poloha vnějších planet, při níž je úhel vnější planeta - Země - Slunce pravý. Přesněji jde o okamžik, kdy tato poloha nastává. Měsíc je v kvadratuře se Sluncem v první nebo poslední čtvrti.
Pro názornější představu může pomoci obrázek.

 Aspekty planet
Zdroj: Astronomický slovník, učebnice Fyziky, Encyklopedie vesmíru
Barevná linka
Není-li uvedeno jinak, je povoleno čerpat a zveřejňovat informace na těchto stránkách za podmínky zveřejnění zdroje spolu s odkazem.
© Copyright Astronomický koutek - Ota Kéhar