Karel Hruška

osobní stránky

Vítejte!

Jmenuji se Karel Hruška a v současné době jsem zaměstnancem fakulty Elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. Mým kmenovým pracovištěm je Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky, přičemž jsem zároveň členem Regionálního inovačního centra elektrotechniky. Oběma zařazením pak odpovídají i související úkoly - jako zaměstnanec KEV provádím převážně výuku předmětů souvisejících s elektrickými stroji, jako zaměstnanec RICE se pak věnuji výzkumu v téže oblasti.

Se Západočeskou univerzitou v Plzni jsem spojil svůj osud po vystudování Prvního českého gymnázia v Karlových Varech. Po jeho absolvování jsem nastoupil na Fakultu elektrotechnickou ZČU, kde jsem vystudoval všechny tři stupně prezenčního studia - bakalářské, obor Elektrotechnika a energetika, zakončené bakalářskou prací na téma Elektrické stroje pro trakci, navazující magisterské, obor Průmyslová elektronika a elektromechanika, zakončené diplomovou prací Reaktance vodiče v drážce a doktorské, obor Elektrotechnika, zakončené dizertační prací na téma Problematika kotev nakrátko asynchronních strojů. Po dokončení svých studií na Fakultě elektrotechnické ZČU jsem zde již zůstal jako zaměstnanec Katedry elektromechaniky a výkonové elektroniky a Regionálního inovačního centra elektrotechniky.

Na těchto webových stránkách pak naleznete konkrétní informace nejen k vyučovaným předmětům, ale i k výzkumu, jehož jsem se zúčastnil ve svém dosavadním působením na ZČU. Studentům je k dispozici sekce Výuka, ve které jsou obsaženy jednak informace o předmětech, které vyučuji, nebo jsem vyučoval, ale i doplňující výukové texty. Pro (budoucí) spolupracovníky je připravena sekce Výzkum, ve které jsou zmíněny detailněji mé pracovní zkušenosti, a pro nadšené uživatele otevřeného software jsou připraveny sekce Open Source a Ke Stažení a poměrně dlouho provozované repozitáře LibreOffice. Pokud Vás cokoliv z mých stránek zaujme, neváhejte a přejděte do sekce Kontakt, kde najdete mé kontaktní informace na ZČU.

Karel Hruška

SMSkou

2015-10-08 - Oprava

Jeden ze studentů mne upozornil, že po reinstalaci serverů na CIVu se na těchto stránkách chybně zobrazovala čeština - problém je již díky CIVu vyřešen a tímto dotyčným děkuji za pomoc!

Před nedávnem se též objevila nová verze LibreOffice - v současnosti je již v repozitáři umístěna její druhá opravná verze, LibreOffice 5.0.2.

K.H.