Něco o škole


Hlavní stránka Osobní Stáhnout stránku

Jak už jsem se zmínila, mým hlavním oborem je český jazyk. Jako absolventka tohoto bakalářského programu získám základní odborné vědomosti a dovednosti ve stanovených disciplínách oboru bohemistiky. Zároveň budu vybavena komunikačními kompetencemi minimálně v jednom světovém jazyce. Absolvováním modulu pedagogicko- psychologického budu připravena ke studiu učitelství v magisterských navazujících programech (paralelně získávám i základní znalosti z druhého oboru- v mém případě psychologie). Pro absolvování tohoto bakalářského programu musím získat 180 kreditů.
Jedním z mých povinných předmětu je Vývoj jazka, ve kterém zkoukáme staročeštinu, češtinu doby střední i národního obrození, abychom pochopili a uměli vysvětlit novočeskou přítomnost. V dnešním jazyce je totiž mnoho jevů, které nelze vysvětlit bez pohledu zpět.

Veleslavínova 42