Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Autor

Doc. Ing. Pavel Kopeček, CSc.

je docentem Katedry průmyslového inženýrství a managementu
Strojní fakulty Západočeské univerzity v Plzni

E-mail
Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: D:\WWW\email.gif

Výuka předmětů:

Technická informatika v CIM – KPV/TI

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: D:\WWW\sipka.gif

Přednášky Cvičení

Diagramy Konzolové podklady

Příklady ke zkoušce Minulé písemky

Mikrotesty

Okruhy Body

Zápočet a zkouška

Vzor zpráva Vzorový program Zadání

 

Databázové systémy v CIM – KPV/DBC

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: D:\WWW\sipka.gif

Přednášky Cvičeni

Otázky Body Okruhy test

Zápočet a zkouška

 

 

Metodika řízení výroby – KPV/MRV

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: D:\WWW\sipka.gif

Přednášky Cvičení

Otázky Body

 

 

Počítačová podpora ve strojírenství – KPV/PPVS

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: D:\WWW\sipka.gif

Přednášky Cvičení

Minulé písemky

Požadavky Body

Zápočet a zkouška

Test SQL

 

Aktualizováno: 30. 3. 2016