WickedpidiE

Článek

Tento článek je o literárním žánru. Další významy jsou uvedeny na stránce Článek (rozcestník).

Článek je literární žánr, který v závislosti na svém obsahu může spadat do literárního stylu odborného či publicistického.

Odborný článek patří ve své oblasti k jednomu z kratších stylů. Snaží se stručně a uceleně podat vědecké poznatky, a to s ohledem na možnosti adresáta.

Publicistický článek obsahuje jasné, věcné, logické a srozumitelné vyjádření myšlenky nebo popis události. Je výsledkem subjektivního přístupu autora k dané problematice i k výrazovým a jazykovým prostředkům. Hledá souvislosti, příčiny, následky a analyzuje, třídí a zobecňuje.

Obsahem článku jsou:

    základní myšlenka (teze)
    argumentace
    závěry