1   Úvod do informatiky

 

·         Čím se zabývá informatika?

·         Jaká je elementární jednotka informace?

·         Charakterizujte binární soustavu.

·         Jaký je vztah mezi 1 bitem a 1 bytem?

·         V jakých jednotkách lze vyjádřit objem dat?

·         Jaký je vztah mezi daty a informacemi?

·         Co je považováno za informační bariéry?

·         Vysvětlete pojem aplikovaná informatika, uveďte příklady.

·         Vysvětlete pojem Business Intelligence.