2   Tabulkové procesory

 

·          Co jsou to tabulkové procesory?

·          Uveďte základní charakteristické rysy tabulkových procesorů.

·          Jaké údaje v tabulce se označují jako primární, které jsou sekundární?

·          Proč se rozlišuje relativní a absolutní, případně smíšená adresa buňky?

·          Jak se ve vzorci odkazuje na oblast  v tabulce?

·          Co jsou to dynamické vzorce?

·          Které operátory lze použít v dynamickém vzorci?

·          Jaké vlastnosti má maticový vzorec?

·          Kdy se projeví rozdíl v užití  funkce suma(…) a subtotal(9; …)?

·          Jaký je rozdíl mezi zaokrouhlením čísla na 2 desetinná místa a nastavením formátu zobrazení buňky na 2 desetinná místa?

·          Co je to datový bod, datová řada?

·          Jaký je rozdíl mezi výsečovým a prstencovým grafem?

·          Jaký je rozdíl mezi bodovým a spojnicovým grafem?

·          Co lze vyjádřit skládaným sloupcovým grafem?

·          Co je to filtr?

·          Co je to souhrn?

·          Co je to kontingenční tabulka?

·          Jak lze předávat data z tabulkového procesoru do jiných aplikačních programů?