3 Textové procesory

 

·           Jaké soubory lze vytvořit jednoduchým editačním programem?

·           Je rozdíl mezi textovým editorem a textovým procesorem, pokud ano, v čem?

·           Které písmo označujeme jako neproporcionální, které je proporcionální?

·           Které písmo označujeme jako patkové, které jako bezpatkové?

·           Jaké jsou charakteristické rysy textového procesoru?

·           Co je to font?

·           Co je to styl v textovém procesoru (MS Word) a jaký je jeho význam?

·           V jakých jednotkách se v počítačové typografii udává velikost písma?

·           Které textové procesory označujeme jako WYSIWYG?

·           Co je TEX?

·           K čemu se používá formát .PDF?

·           Jaká aplikace je potřebná k prohlížení .PDF souborů?

·           Jaký je rozdíl mezi bitmapovým (rastrovým) a vektorovým formátem obrázku?

·           Vysvětlete, co je barevný model RGB, CMYK.

·           Co znamená pojem barevná hloubka?