4   Operační systém a aplikační programové vybavení počítačů

 

·          Jaké jsou úkoly operačního systému (OS)?

·          Uveďte základní charakteristiky OS.

·          Jaké služby poskytuje OS?

·          Co je to souborový systém?

·          Jaké typy uživatelského rozhraní používají OS?

·          Vysvětlete význam zkratky GUI.

·          K čemu slouží v grafickém uživatelském prostředí tzv. dialogové okno?

·          Jaké jsou základní ovládací prvky GUI?

·          Charakterizujte operační systém MS Windows.

·          Jak lze rozdělit programové vybavení počítače?

·          Co je charakteristické pro dnešní aplikační programové vybavení?

·          Jaký je rozdíl mezi tzv. proprietárním a open source programovým vybavením?

·          Charakterizujte bitmapové grafické editory.

·          Charakterizujte vektorové grafické editory.

·          Vysvětlete pojem  databázový systém.

·          Kde jsou využívány textové databáze?

·          Co je charakteristické pro geografické informační systémy?

·          Kde se uplatňují CAD systémy?