5 Datové struktury, algoritmizace a programovací jazyky

 

·         Jaké jsou základní vlastnosti dat?

·         Vysvětlete rozdíl mezi strukturovanými a nestrukturovanými daty.

·         Která data jsou označována jako semistrukturovaná?

·         Co určuje datový typ?

·         Charakterizujte datový typ záznam.

·         Vysvětlete pojem kvalita dat.

·         Vysvětlete základní vlastnosti algoritmu.

·         Jakými prostředky lze vyjádřit algoritmus?

·         Na příkladech vysvětlete podstatu základních řídicích struktur - posloupnosti, větvení a cyklu.

·         Uveďte zástupce vyšších programovacích jazyků.

·         K čemu slouží tzv. dotazovací jazyky?