Odpovědi na nejčastěji se opakující dotazy studentů

 

Než se budete ptát, zda lze např. uznat zápočet  nebo zkoušku ze ZI, seznamte se na adrese http://fek.zcu.cz v sekci Studium s důležitými studijními předpisy:

Studijní a zkušební řád ZČU

 

·         Lze absolvovat zkoušku ze ZI i v Chebu?

Termíny zápočtových testů i zkoušek pro studenty prezenční formy studia jsou vypisovány zvlášť pro studenty studující v Plzni a zvlášť pro studenty studující v Chebu. Snadno je lze rozpoznat dle jména zkoušejícího, tj. v Plzni Ing. Krutišová, v Chebu Ing. Potužák, Ph.D.

Termíny doc. Klečkové, a to v Plzni i v Chebu, jsou určeny pro studenty kombinované a distanční formy studia, což je zdůrazněno v poznámce.

Počtu studentů zapsaných v plzeňské části FEK tak odpovídají kapacity termínů pro Plzeň, podobně kapacity termínů pro Cheb odpovídají počtu studentů zapsaných v chebské části FEK.

Není tedy vhodné, aby studenti volili libovolný termín, byť se týká ZI.

 

·         Na který termín zápočtového testu se zapsat v Plzni?

Termíny testů  pro studenty prezenční formy studia v Plzni jsou vzhledem k počtu studentů zapsaných na předmět KIV/ZI dva. Každý student se zapíše na jeden (dle svého výběru) z nich.

V případě, že by kapacita byla již naplněna, žádám studenty, aby poslali informaci na krutisov@kiv.zcu.cz