Pokyny pro vypracování samostatné úlohy

z předmětu

ZÁKLADY INFORMATIKY

ZS 2017/2018

 

 

Na základě vlastního výběru zvolte vhodnou oblast  a data pro zpracování v prostředí tabulkového procesoru MS Excel.

Data mohou být fiktivní, u převzatých dat uveďte zdroj.

Téma úlohy konzultujte se svým cvičícím ve 3. týdnu semestru.

Vytvořte tabulku (tabulky) a vyzkoušejte si minimálně

·         jednoduché funkce z kategorie matematických, logických a statistických funkcí,

·         funkce z kategorie Datum a čas, Text,

·         databázové funkce,

·         tvorbu maticových vzorců,

·         užití filtrů a souhrnů.

Graficky porovnejte zjištěné údaje.

Vytvořte kontingenční tabulku.

 

V případě potřeby konzultujte postup zpracování kdykoli během semestru v době cvičení.

Finální verzi zašlete e-mailem svému cvičícímu nejpozději do 11. týdne semestru.