Informační systémy ve zdravotnictví

KIV/ISZ

  • Sylabus předmětu: k dispozici v UIS - STAG

  • Program výuky

  • Studijní materiály

  • Podmínky zápočtu:

      Úspěšně prezentovat semestrální práci dle podmínek stanovených pro udělení zápočtu.