Požadavky k zápočtu

z předmětu

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

2017/2018

 

1.  Vypracování dvou semestrálních prací ve stanoveném rozsahu

·      Zpracování textu v textovém procesoru  MS Word.  

Pokyny ke zpracování a termín odevzdání jsou uvedeny na adrese

http://home.zcu.cz/~vcelak/itzk2017/.

·      Využijte nástroje  tabulkového procesoru MS Excel k řešení úlohy v souboru

Vyskyt_infekce.xlsx

Postup zpracování:

1.    Pro výpočet použijte vhodnou standardní funkci.

2.    Opakovaně zkopírujte list Data a uložte na něm vždy jen údaje vztahující se k jedinému roku. Podle roku pak list pojmenujte, tj. Data 2003, Data 2004, atd.

3.    V každém roce (na každém listu dle bodu 2) barevně označte nejvíce se vyskytující diagnózu a využijte k tomu nástroje Podmíněného formátování.

4.    Z listu Data vyberte filtrem údaje o výskytu hepatitidy A, B, C, E a vyjádřete je graficky vhodným typem grafu (sloupcový, spojnicový).

5.    Porovnejte výskyt salmonelózy v jednotlivých letech výsečovým grafem.

 

2.  Odevzdání semestrální práce v požadovaném termínu

Semestrální práce musí být odevzdána dle pokynů v zadání, způsobem a v termínech dohodnutých na rozvrhované konzultaci, tj.

·      textový dokument v MS Word viz http://home.zcu.cz/~vcelak/itzk2017/

·      tabulky a grafy v MS Excel  20.12.2017, náhradní termín 10.1.2018

·      mezní termín zápočtu 28.2.2018

3.  Hodnocení

Zápočet bude udělen pouze za samostatně zpracovanou a včas odevzdanou úlohu.

Studijní materiály viz

·      http://home.zcu.cz/~vcelak

·      konzultace 23.9.2017, 3. a 4.11.2017