Požadavky k zápočtu

z předmětu

Informační systémy ve zdravotnictví

2017/2018

 

1.  Vypracování semestrální práce ve stanoveném rozsahu

·           Vyberte si jedno z následujících témat:

§  Aktuální možnosti studia a uplatnění v oboru Zdravotnický záchranář.

§  Diagnostické zobrazovací metody a systém PACS.

§  Podmínky eHealth v České republice.

§  Zdravotnická záchranná služba a veřejnost.

§  První pomoc při dopravní nehodě.

§  Prevence dětských úrazů.

§  Informační systémy  pro zdravotnickou záchrannou službu.

§  Praktické zkušenosti s nemocničním informačním systémem.

§  Internetové informační zdroje z pohledu zdravotníků.

§  Uplatnění informačních technologií ve zdravotnictví.

§  Zdravotnická záchranná služba – součást integrovaného záchranného systému.

·      Zvolené téma zpracujte jako prezentaci v prostředí MS PowerPoint.

     Doporučený rozsah 10 – 12 snímků.

·      Prezentaci vhodně doplňte obrázky, grafy nebo tabulkami.

·      Nezapomeňte uvést použité zdroje.

2.  Odevzdání semestrální práce v požadovaném termínu

Semestrální práce musí být připravena k prezentaci a odevzdání v rozsahu stanoveném v zadání v dále uvedeném termínu, tj. do

·      22.11.2017

·      nejpozději do 28.2.2018

3.  Hodnocení

Zápočet bude udělen pouze za pečlivě zpracovanou, včas odevzdanou a úspěšně prezentovanou úlohu.