Podmínky pro udělení zápočtu z předmětu

ZÁKLADY INFORMATIKY

ZS 2017/2018

 

Povinnosti studenta

Účast na předem oznámeném termínu zápočtového testu je pro všechny studenty povinná.

 

Zápočtový test

Podmínkou získání zápočtu je úspěšné absolvování zápočtového testu.

Obsahem písemného testu budou znalosti, získané na přednášce a procvičené na cvičení v náročnosti odpovídající vysokoškolskému studiu.

Úspěšné vypracování testu vyžaduje od studenta samostatné myšlení, logický úsudek a v neposlední řadě znalosti získané na přednášce a cvičení.

Ukázka testu viz Courseware.

 

   Termín testu

Zápočtový test bude psán přibližně dva týdny před koncem semestru. Termín tohoto testu bude oznámen spolu s podmínkami testu 14 dní před jeho konáním

a)    na přednášce,

b)    na www stránkách.

 

   Hodnocení testu:

Pro úspěšné splnění testu musí student dosáhnout alespoň  60%  z možných bodů.

V případě neúspěchu má student možnost jednoho opravného testu, ze kterého musí získat alespoň 60%  z možných bodů.

Hodnocení zápočtového testu nemá vliv na hodnocení zkoušky.

 

Konzultace

Studenti mají možnost v plné míře využívat konzultací dle termínů vypsaných jednotlivými vyučujícími nebo po individuální domluvě.

  

Mezní termín pro opravný test: 31.1.2018