Zkouška z předmětu

ZÁKLADY INFORMATIKY

ZS 2017/2018

 

 

1.      Způsob (kombinovaná zkouška)

·         Teoretická část je zaměřena na témata uvedená na přednáškách.

·         Praktická část ověřuje znalosti získané především během cvičení .

 

·         Obě části zkoušky jsou písemné, podmínkou konání zkoušky je získání zápočtu.

 

Úspěšné absolvování zkoušky předpokládá samostatné myšlení, logický úsudek, znalost a porozumění probírané látce.

 

 Přihlásit ke zkoušce se student musí přes UIS – STAG

Ke zkoušce je nutno mít s sebou JIS kartu, psací potřeby.

Žádné další pomůcky nejsou v průběhu zkoušky povoleny.

 

 

2.      Hodnocení

·         Pro úspěšné absolvování zkoušky je nutno dosáhnout v každé z obou částí alespoň 60% bodů.

·         Pokud student u zkoušky nevyhověl, má právo konání první, případně druhé opravné zkoušky (viz Studijní a zkušební řád ZČU).