Program cvičení

ZÁKLADY INFORMATIKY

ZS 2017/2018

1.

20.9. - 22.9.

Registrace

  Uživatelská konta

2.

25.9. - 29.9.

WEBnet

  Orientace v univerzitní počítačové síti

3.

2.10. -  6.10.

MS Excel

  Základní pojmy, adresování

4.

9.10. - 13.10.

MS Excel

  Jednoduché operace s tabulkou
  Standardní funkce, vytváření vzorců

5.

16.10. - 20.10.

MS Excel

  Tvorba grafů

  Práce se řetězci

6.

23.10. - 27.10.

MS Excel

  Filtry, řazení

  Databázové funkce

7.

30.10. -  3.11.

MS Excel

  Maticové vzorce a souhrny

8.

6.11. - 10.11.

MS Excel

  Logické funkce

9.

13.11. - 17.11.

MS Excel

  Kontingenční tabulky

10.

20.11. - 24.11.

MS Excel

  Souhrnné opakování

11.

27.11.  - 1.12.

MS Excel / MS Word

  Spolupráce s jinými aplikacemi
  Tvorba dokumentu s obrázky, tabulkami  a

  matematickými výrazy

12.

4.12. - 8.12.

MS Excel

  Příklad pro samostatnou práci

13.

11.12. - 15.12.

Zápočtový týden

  Rezerva, opakování

 

 

14.

18. – 19.12.

Konzultace

  Konzultační cvičení