Program předmětu KIV/ISZ
Informační systémy ve zdravotnictví
ZS 2016/2017
1. 21.09.2016 Přednáška  Data, informace, znalosti - základní pojmy a vlastnosti
2. 28.09.2016   státní svátek
3. 5.102016 Cvičení  Zadání semestrální práce, zásady správně připravené prezentace 
4. 12.10.2016 Přednáška  E-R-A model, entity, relace, atributy
5. 19.10.2016 Cvičení  Analýza dat pro návrh relační databáze
6. 26.10.2016 Přednáška  Informační systémy ve zdravotnictví
7. 02.11.2016 Cvičení  Jednoduché dotazy - QBE
8. 09.11.2016   rektorské volno
9. 16.11.2016 Přednáška  Bezpečnost a ochrana dat
10. 23.11.2016 Zápočet  Prezentace a odevzdání semestrální práce